Young Şema Ölçeği

Şemalar erken dönem çocuklukta yaşanan deneyimler sonucu gelişir. Young Şema Ölçeği; şemaları kolay ve hızlı bir yöntemle öngörebilmek adına Şema Terapiyi geliştiren Psikolog Jeffrey E. Young tarafından 1991 yılında yapılandırılmış bir ölçektir. Young Şema Ölçeği erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesine olanak tanıyan 90 maddelik bir değerlendirme testidir. Young Şema Ölçeği’nin yönergesinde likert tipi ölçek kullanılır. Katılımcılar, 90 maddelik çeşitli ifadeleri okuyarak bunların kendilerini ne ölçüde tanımlayıp tanımlamadığını belirtir.  Ölçek; 1  (Beni hiç tanımlamıyor)  ile 6  (Beni mükemmel şekilde tanımlıyor)  arasında derecelendirilir. Young Şema Ölçeği 2003 yılında revize edilerek güncel halini almıştır.

Young Şema Ölçeğinde; 

 • Kopukluk ve Reddedilmişlik
 • Zedelenmiş Otonomi ve Kendini Ortaya Koyma, 
 • Zedelenmiş Sınırlar, 
 • Diğerleri Yönelimlilik,  
 • Aşırı Tetikte Olma 

Bastırılmışlık alanlarından 18 şema değerlendirilir. 

Değerlendirilen 18 Şema;

 • Terk Edilme 
 • Kuşkuculuk
 • Duyguları Bastırma
 • Kusurluluk
 • Sosyal İzolasyon
 • Bağımlılık/Yetersizlik
 • Dayanıksızlık
 • Gelişmemiş Benlik
 • Başarısızlık
 • Haklılık
 • Yetersiz Öz Denetim
 • Boyun Eğicilik
 • Kendini Feda Etme
 • Onay Arayıcılık
 • Karamsarlık
 • Duygusal  Yoksunluk
 • Yüksek Standartlar
 • Cezalandırıcılık 

 Olarak güncellenmiştir.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.