Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT; Serial Digit Learning Test)

Sayı Dizisi Öğrenme Testi; 1943 yılında Zangwill tarafından 7 yaş ve üzeri bireylerin kısa süreli belleklerini, genel bellek kapasitelerini ve öğrenme becerilerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Testin süresi yaklaşık 15 dakikadır. Testin uygulanma aşamasında, katılımcıya belli bir sayı dizisi verilir ve bu sayı dizisinin doğru tekrarlaması için gereken tekrar sayısı ölçülür. Testin sonunda elde edilen veriler değerlendirilir ve raporlanır.

Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT; Serial Digit Learning Test) testin eğitimini almış psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.