R.B Cattel 2-A Zeka Testi

R.B Cattel 2-A Zeka Testi; 1957 yılında R.B. Cattel tarafından 7-14 yaş grubu için geliştirilmiş bir zeka testidir. 2A, 2B ve 3A olarak yaş gruplarına göre sınıflandırılmış üç formu bulunmaktadır. Uluslararası uygulanabilen bir testtir. Kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir ve tüm toplumlar için uygundur. R.B Cattel 2-A Zeka Testi 25 dakikalık bir performans testidir. Bireysel ya da grupla uygulanabilir. Katılımcıdan, kendisine verilen 46 maddelik formu yanıtlaması istenir. Uygulama sona erdiğinde yanıtlar puanlanır, değerlendirilir ve raporlanır. Böylece zekanın soyut alandaki işlevi objektif olarak ölçülür.

R.B Cattel 2-A Zeka Testi’ni; testin eğitimni almış psikologlar ve psikiyatristler uygulamalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.