Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

Sosyal Kaygı Bozukluğu; sosyal ortamlarda ya da performans gösterilmesi beklenen durumlarda bireyin aşağılanmasına veya utanç duymasına sebep olabilecek bir davranış göstereceğine ilişkin belirgin ve engellenemeyen bir korku duymasıdır. Bu korku sonucunda oluşan kaçınma davranışları kişinin sosyal, mesleki ve özel hayatını güçleştirir.

Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği; bireylerin sosyal etkileşim veya performans durumlarında korku ve/veya kaçınma düzeylerini ölçme ve değerlendirme maksadıyla geliştirilmiş 48 sorudan oluşan öz bildirime dayalı likert tipi bir ölçektir. Katılımcı ölçeği doldurduktan sonra yanıtlar değerlendirilir, puanlanır ve raporlanır. 

Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği; psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.