Hipomani Soru Listesi - 32

Bipolar Bozukluk; belli bir düzene bağlı olmaksızın yineleyen mani, hipomani, depresyon ya da karma görünümlü duygudurum dönemlerinin eşlik ettiği, mesleki ve sosyal alanlarda belirgin bozulmalara neden olan bir duygudurum bozukluğudur.

Hipomani; mani dönemi ile benzerlik gösterse de belirtilerin daha hafif olduğu bir dönemdir. Hipomani dönemine; uyku ihtiyacında azalma, fiziksel ve zihinsel aktivitelerde artış, dikkat dağınıklığı,  artmış öz güven gibi belirtiler eşlik eder.

Bipolar Bozukluğun genellikle majör depresyonla başlaması, hipomani ve mani döneminin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması tanı konma sürecini yanlış etkileyebilmektedir.  

Hipomani Soru Listesi-32; 32 maddeden oluşan, duygudurum belirtilerini ölçemeye yönelik, özbildirime dayalı bir ölçektir. Major depresif bozukluğu Bipolar Bozukluktan ayırt etmeye, hipomanik dönemi saptayabilmeye, erken dönemde doğru tanıyı ile gereken tedaviyi planlamaya yönelik geliştirilmiştir.Katılımcı ölçeği doldurduktan sonra yanıtlar değerlendirilir, puanlanır ve raporlanır.

Hipomani Soru Listesi-32; psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.