Frostig Görsel Algı Testi

Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve önceki deneyimlerle ilişkili kurarak yorumlama becerisi olarak adlandırılır. Çocuklar pek çok alandaki becerilerini görsel algı sayesinde kazanırlar. Okuma, yazma, aritmetik ve ders başarısını etkileyen çoğu beceri görsel algı ile ilişkilidir. Görsel algılama problemleri; görsel duyuyu yorumlama, anımsama, ayırma ve belirleme eksikliğinden kaynaklanır. Şekil zemin ayırt etmede, okumada, geometrik şekiller çizmede takvim yaşına uygun gelişim göstermeyen çocuk, görsel algılamaya yönelik problemleri akla getirir. 

Frostig Görsel Algı Testi; Dr. Marianne Frostig tarafından 4-8 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş, görsel algıyı değerlendirmeye yönelik bir performans testidir. Görsel algıyı değerlendirmenin yanı sıra çocukların okula gitmeye hazır olup olmadığı da ölçülmektedir. Testin süresi ortalama 60 dakikadır. Test materyalleri olarak kalem kağıt kullanılır ve 5 algısal beceri ölçülür;

  • El-Göz Koordinasyonu
  • Şekil-Zemin Ayırımı
  • Şekil Sabitliği 
  • Mekan-Konum Algısı 
  • Mekan İlişkilerinin Algısı

 

Frostig Görsel Algı Testi ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların görsel algısını değerlendirmek mümkündür. Test; çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini değerlendirerek, çocuğun ve ebeveynlerin uygun yönlendirilmesine olanak tanır. 

Frostig Görsel Algı Testi; testin eğitimini almış psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.