Duygudurum Bozuklukları Ölçeği

Duygudurum Bozuklukları; ciddi bir halk sağlığı sorunu olmakla birlikte, çoğu zaman tanı konma sürecinde sorun yaşanan bozukluklardır. Bu durum yanlış ya da geç tanı konmasına ve gereken tedavi sürecinin aksamasına neden olur. Duygudurum Bozuklukları Ölçeği;  Duygudurum Bozukluklarını taramaya, saptamaya ve doğru tedavi sürecine yönelik geliştirilmiş, geçerliği ve güvenilirliği onaylanmış,  kullanışlı ve pratik bir ölçektir. 3 sorudan oluşan ölçeğin ilk sorusu 13 alt maddeden oluşur. Katılımcı, soruları evet ya da hayır olarak işaretler. Daha sonra yanıtlar puanlanır, yorumlanır ve raporlanır. 

Duygudurum Bozuklukları Ölçeğinde bulguların pozitif olması, Duygudurum Bozukluğu tanısı anlamına gelmez. Fakat pozitif puan alan bireylerin Bipolar Bozukluk riski nedeniyle daha detaylı değerlendirilmesinin gerekliliğini ifade eder.

Duygudurum Bozuklukları Ölçeği; psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.