Borderline Kişilik Envanteri

Borderline Kişilik Bozukluğu; genç erişkinlik döneminde başlayan, benlik algısında, duygulanımda ve ilişkilerde tutarsızlık ile dürtüselliğin hakim olduğu, terk edilme korkusu, boşluk hissi, intihar düşüncesi, kendine zarar verici davranışlar, şüphecilik ve öfke gibi belirtilerin görüldüğü bir kişilik bozukluğudur.

Borderline Kişilik Envanteri;  Borderline Kişilik Bozukluğunu diğer patolojilerden ayırt edebilmek amacıyla 1999 yılında Leichsenring tarafından geliştirilmiş 53 maddeden oluşan öz bildirime dayalı bir ölçektir. Katılımcı, testi cevapladıktan sonra yanıtlar değerlendirilir, puanlanır ve raporlanır.

Borderline Kişilik Envanteri; psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.