Bipolar Prodrom Belirti Ölçeği

Bipolar Bozukluk; belli bir düzene bağlı olmaksızın yineleyen mani, hipomani, depresyon ya da karma görünümlü duygudurum dönemlerinin eşlik ettiği, mesleki ve sosyal alanlarda belirgin bozulmalara neden olan bir duygudurum bozukluğudur.

Bipolar Prodrom Belirti Ölçeği; Bipolar Bozukluğu erken dönemde yakalayıp uygun tanı ve tedaviyi sağlama amaçlı Correll ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilmiştir. Test; Bipolar Bozukluğun başlangıcında ortaya çıkan belirtilere odaklanır ve Bipolar Bozukluğu diğer hastalıklardan ayırt etmek için kullanılır. Bipolar Bozukluktaki duydugurum belirtilerini, şiddet ve sıklığı açısından ölçer ve bireylerdeki Bipolar Bozukluk riskini yordamaya olanak tanır. 14 sorudan oluşturulan likert tipi ölçek, katılımcı tarafından doldurulduktan sonra sonuçlar değerlendirilir, puanlanır ve raporlanır.

Bipolar Prodrom Belirti Ölçeği; psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.