Beck Depresyon Ölçeği

Depresyon; toplumda yaygın olarak görülen ve kişinin hayatını olumsuz biçimde etkileyen ciddi bir rahatsızlıktır. Çökkün duygudurum, enerji azlığı, eskiden yapmaktan zevk alınan şeylere yönelik ilginin ya da alınan zevkin kaybı depresyonun temel özellikleridir. Konsantrasyon azlığı, öz güven azalması, suçluluk duyguları, karamsarlık, kendine zarar verme ya da intihar düşünceleri, uyku düzeninde bozulma, iştah değişiklikleri ve cinsel istekte azalma diğer sık görülen belirtiler arasındadır. Kişi günlük hayatına devam ederken zorluk yaşar. Eskiden rutin olarak yaptığı işleri yapamaz hale gelir, işe gitmek zorlaşır, zaman yavaşlar, gelecek anlamsızlaşır, dünya daralır, kendini suçlama hakimdir. Kişi kendini yalnız, çaresiz ve umutsuz hisseder.

 

Beck Depresyon Ölçeği; Dr. Aaron T. Beck tarafından 13 yaş ve üzeri bireyler için geliştirilmiştir. Beck Depresyon Ölçeği; depresyon düzeyini ve riskini duygusal ve bedensel belirtileri açısından değerlendirmeye olanak tanıyan 21 soruluk bir değerlendirme ölçeğidir. Katılımcı, 21 maddeden oluşan çoktan seçmeli soruları yanıtlar. Test sonunda tüm yanıtların toplam puanı değerlendirilir. Beck Depresyon Ölçeği; depresyona yönelik kapsamlı ve doğru teşhis konulması maksadıyla kullanılmaktadır.

Beck Depresyon Ölçeği; psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.