Beck Anksiyete Ölçeği

Anksiyete; kaygı ve bunaltı olarak da bilinen, hoş olmayan özellikleri ile diğer duygulanım türlerinden ayrılan bir duygulanım şeklidir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu ise; belirsizliğe karşı hoşgörü eksikliği, mükemmeliyetçilik, kontrol ihtiyacı ve yetersiz sorun çözme becerisi ile ilgilidir. Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan bireylerde mevcut durumla uygun olmayan ve denetlenemeyen bir kaygı hakimdir. Aşırı kaygı, kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkiler.

Beck Anksiyete Ölçeği; Aaron Beck tarafından 13 yaş ve üzeri bireylerin anksiyete (kaygı) düzeyini saptamak amacı ile geliştirilmiştir. Beck Anksiyete Ölçeği 21 maddeden oluşan likert tipi bir ölçektir. Katılımcı her maddenin  kendisini ne kadar ifade ettiğini puanlar. 0 puan hiç, 1 puan hafif, 2 puan orta ve 3 puan ciddi cevaplarını temsil etmektedir. Test sonunda katılımcının puanları toplanır ve değerlendirilir. Testi psikologlar ve psikiyatristler uygulayabilir.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.