Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesine yönelik kullanılan ve psikologlar tarafından uygulanan bir envanterdir. Bebek ve çocukların sahip olduğu beceriler ebeveynlerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirilir.

Envanterde bebek ve çocukların;

  • Dil gelişimi, 
  • Zihinsel becerileri,
  • Küçük kas gelişimi, 
  • Büyük kas gelişimi, 
  • Sosyal gelişimi
  • Öz bakım becerileri puanlanır. 

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 154 sorudan oluşur. Her madde; evet, hayır, bilmiyorum seçenekleri ile değerlendirilir. Sorular ebeveynlere yöneltilir ve böylece çocuğun gelişimine yönelik detaylı bilgi alınır. Uygulama sonunda yanıtlar puanlanır, değerlendirilir ve raporlanır.  Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) bebek ve çocukların sahip olduğu gelişim ve beceri düzeyini detaylı ve somut olarak tespit etmeye olanak tanır.  Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ile,  gelişim gecikmesi yaşadığı ya da risk grubunda olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve konuyla ilgili gereken önlemlerin alınabilmesi hedeflenir. 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri; bu envanterin eğitimini almış psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

PROJECT DETAILS

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.