Yetişkin Terapisi

Sağlıklı bir hayat sürebilmenin temeli, fiziksel olduğu kadar zihinsel açıdan da sağlıklı olmaktan geçer. Günlük hayatın temposu ve stresi içerisinde pek çok insan kendisinin, çevresinin, yaşadıklarının, duygu ve düşüncelerinin farkında olamaz ve birtakım problemler yaşar. Çoğu bireyin erken çocukluk döneminden getirdiği ve farkında olmadığı olumsuz yargıları ile gerçekle bağlantısı olmayan hatalı inançları vardır. Tedavi edilmeyen psikolojik problemler, fiziksel semptomlar olarak da karşımıza çıkabilir. Sağlıklı bir ruh haline sahip olmanın temeli; ihtiyaçlarının, duygularının, düşüncelerinin farkında olmak ve bunları dile getirebilmekten geçer. Yetişkin terapisinin amaçlarından biri de, tüm bunları fark edip ihtiyaçları giderebilecek yönde değişmektir.

 Yetişkin terapisinde çeşitli nedenlerden dolayı oluşan psikolojik problemlerin çözüme kavuşturulması, kişinin yaşadığı olumsuzlukların giderilmesi ve hayat kalitesinin bu doğrultuda arttırılması amaçlanır. Bireyin duygularını, davranışlarını ve içinde bulunduğu durumu psikolog eşliğinde daha iyi analiz etmesi, hayatında yaşadığı olumsuzlukları ve problemleri yeni bakış açılarıyla yorumlayabilmesi üzerine çalışılır. Bireye yaşadığı ve yaşayabileceği sorunlara yönelik başa çıkma becerileri kazandırılır. Çeşitli teknikler ve egzersizler eşliğinde çalışılır. Kullanılan metotlar, bireyin günlük hayatında pekişmesi için ev ödevleri ile desteklenir. Yeni sorun çözme ve başa çıkma becerilerini günlük hayatında uygulayabilmesi için danışana rehberlik edilir. 

Yetişkin terapisi birçok psikolojik rahatsızlıkta etkilidir. Bireye çevresi ve toplumla uyum içinde yaşaması, hedeflediği değişimi gerçekleştirmesi için bilimsel terapi teknikleri ve yöntemler eşliğinde yardımcı olunur. Yetişkin terapisinde danışanın yaşadığı problemlere, karakterine ve çevresine objektif yaklaşılır. Birey adına karar verilmez, yargılanmaz, öğüt verilmez, karakteri ve mizacı değiştirilmeye çalışılmaz. Danışanın duygu ve düşüncelerinin farkında olmasına, sağlıklı düşünme ve başa çıkma becerileri geliştirmesine, erken çocukluk döneminde gelişen işlevsiz inanç ve yargılarını fark edip yeni bakış açıları geliştirmesine yönelik destek verilir.

 

Yetişkin Terapisinin Kullanıldığı Alanlar:

 • Kişisel Gelişim ve Farkındalık,
 • Hayattan Keyif Alamama,
 • İsteksizlik,
 • Depresyon,
 • Fobiler,
 • Karamsar Hissetme,
 • Geçmişten Gelen Sorunlar,
 • Aile Çatışmaları,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB),
 • Yetersizlik Duygusuyla Baş Etme,
 • Kazalar/ Ölümler/ Doğumlar,
 • Kendine Zarar Verme Davranışları,
 • Kaygı Bozuklukları,
 • Uyku Bozuklukları,
 • Stres,
 • Anlaşılamama,
 • Teknoloji Bağımlılığı,
 • Sigara Bağımlılığı,
 • İlişki Sonlandırma ve Sonrası,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Ölüm ve Yas Süreçleri,
 • Alkol Bağımlılığı,
 • Kronik Mutsuzluk,
 • Umutsuzluk Duygusuyla Baş Etme,
 • Motivasyon Eksikliği,
 • Kapalı Alan Korkusu,
 • Çaresizlik Hissiyle Başa Çıkma,
 • İletişim Sorunları,
 • Tükenmişlik Sendromu,
 • Panik Atak,
 • Özgüven Sorunları,
 • Öfke Problemleri,
 • İlişkilerin Sonlanmasından Korkma,
 • Yalnızlık Hissiyle Baş Etme,
 • Toplum İçerisinde Huzursuz Hissetme,
 • Travmalar,
 • Boşanma durumunda bireysel destek,
 • Şüphe Duyma,
 • İntihar Düşüncesi/ Girişimi,
 • Şiddet,
 • Cinsel İstismar
error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.