Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi; bilimsel metotlarla şekillendirilmiş, birçok psikolojik problem ve semptom için geliştirilen, öğrenme ve davranış temelli bir psikoterapi tekniğidir.

  Bilişsel davranışçı terapide bireylerin problem yaşadığı duygular, davranışlar ve düşünceler üzerine odaklanılır. Bazen, duygu düşünce ve davranışlar arasındaki ilişki bazı hatalı, gerçekle ilişkisi olmayan inançlara ve koşullanmalara yol açar. Birey bu çarpık inançları nedeniyle kendiyle ya da çevresiyle ilgili bazı olumsuz yargılara sahip olabilir. Örneğin sevilmediğini, başarısız olduğunu, her an bir felaketle karşılaşacağını düşünebilir ve sürekli bu beklentiyle yaşar. Bu durum stres düzeyini arttırdığı gibi kişinin günlük hayatında birtakım problemlere yol açar. Bilişsel davranışçı terapide bireye tedavinin mantığı açıklanır, bilişsel çarpıtmalarını ve hatalı inançlarını keşfetmesi, ve söz konusu olumsuz düşünce&davranış örüntülerinin olumlu yönde değiştirilmesi sağlanır. Bireye karşılaştığı problemlerle başa çıkma becerileri kazandırılır, buna yönelik tekniklerle çalışılır, günlük hayatında uygulayacağı ödev ve egzersizler verilerek süreç desteklenir ve rehberlik edilir.

  Bilişsel davranışçı terapi, bireylerin yaşadığı olumsuz duygu ve davranışların düşünce temelli olduğunu, hatalı bilişlerin gerçekçi ve işlevsel düşüncelerle değiştirildiğinde davranışların ve duyguların da değişeceğini, böylelikle şikayete bağlı semptomların ortadan kalkacağını savunur. Kişinin terapi sürecinden sonra da kullanacağı düşünce örüntüleri oluşturulur ve yaşanan problemin tekrarlanması engellenir.

 

Bilişsel Davranışçı Terapinin Kullanıldığı Alanlar:

 • Kişisel Gelişim ve Farkındalık,
 • Hayattan Keyif Alamama,
 • İsteksizlik,
 • Depresyon,
 • Fobiler,
 • Karamsar Hissetme,
 • Geçmişten Gelen Sorunlar,
 • Aile Çatışmaları,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB),
 • Yetersizlik Duygusuyla Baş Etme,
 • Kazalar/ Ölümler/ Doğumlar,
 • Kendine Zarar Verme Davranışları,
 • Kaygı Bozuklukları,
 • Uyku Bozuklukları,
 • Stres,
 • Anlaşılamama,
 • Teknoloji Bağımlılığı,
 • Sigara Bağımlılığı,
 • İlişki Sonlandırma ve Sonrası,
 • Yeme Bozuklukları,
 • Ölüm ve Yas Süreçleri,
 • Alkol Bağımlılığı,
 • Kronik Mutsuzluk,
 • Umutsuzluk Duygusuyla Baş Etme,
 • Motivasyon Eksikliği,
 • Kapalı Alan Korkusu,
 • Çaresizlik Hissiyle Başa Çıkma,
 • İletişim Sorunları,
 • Tükenmişlik Sendromu,
 • Panik Atak,
 • Özgüven Sorunları,
 • Öfke Problemleri,
 • İlişkilerin Sonlanmasından Korkma,
 • Yalnızlık Hissiyle Baş Etme,
 • Toplum İçerisinde Huzursuz Hissetme,
 • Travmalar,
 • Boşanma durumunda bireysel destek,
 • Şüphe Duyma,
 • İntihar Düşüncesi/ Girişimi,
 • Şiddet,
 • Cinsel İstismar,
error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.