Projektif & Objektif Testler

Aile Çiz Testi; Maurice Porot tarafından 4 yaş ve üzeri çocuklar için geliştirilen projektif bir resim testidir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu olan bireylerde mevcut durumla uygun olmayan ve denetlenemeyen bir kaygı hakimdir.

Beck Depresyon Ölçeği; depresyon düzeyini ve riskini duygusal ve bedensel belirtileri açısından değerlendirmeye olanak tanıyan 21 soruluk bir değerlendirme ölçeğidir.

Benton Görsel bellek testi 8 yaş ve üzeri bireyler için uygulanan, 5 dakikalık bir performans testidir.

Bipolar Prodrom Belirti Ölçeği; Bipolar Bozukluğu erken dönemde yakalayıp uygun tanı ve tedaviyi sağlama amaçlı Correll ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilmiştir.

Borderline Kişilik Envanteri;  Borderline Kişilik Bozukluğunu diğer patolojilerden ayırt edebilmek amacıyla 1999 yılında Leichsenring tarafından geliştirilmiş 53 maddeden oluşan öz bildirime dayalı bir ölçektir.

Burdon Dikkat Testi; 10- 20 yaş arasındaki bireylerin dikkatlerini ölçme amacıyla geliştirilen bir dikkat testidir.

Duygudurum Bozuklukları Ölçeği;  Duygudurum Bozukluklarını taramaya, saptamaya ve doğru tedavi sürecine yönelik geliştirilmiş, geçerliği ve güvenilirliği onaylanmış,  kullanışlı ve pratik bir ölçektir.

Frankfurter Dikkat Testi; 60 – 72 ay arası çocukların dikkat seviyesini ölçmek için geliştirilmiş bir testtir.

Frostig Görsel Algı Testi; Dr. Marianne Frostig tarafından 4-8 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş, görsel algıyı değerlendirmeye yönelik bir performans testidir.

Gesell Gelişim Figürleri Testi; genellikle okul öncesi dönemde 3-7 yaş arası çocuklara uygulanan bir performans değerlendirme testidir.

Goodenough-Harris Bir insan Çiz Testi; çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zihinsel gelişimini ölçmeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan projektif bir testtir. 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

Hipomani Soru Listesi-32; 32 maddeden oluşan, duygudurum belirtilerini ölçemeye yönelik, özbildirime dayalı bir ölçektir.

Kent Egy Zeka Testi; 1941 yılında Grace Helen Kent tarafından 6-14 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçmek için geliştirilmiş sözel bir performans testidir.

Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği; bireylerin sosyal etkileşim veya performans durumlarında korku ve/veya kaçınma düzeylerini ölçme ve değerlendirme maksadıyla geliştirilmiş 48 sorudan oluşan öz bildirime dayalı likert tipi bir ölçektir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocukların okula hazır olma durumunu ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilen, 6 bölümden oluşan bir testtir. 

Peabody Resim Kelime Testi; 2-12 yaş grubu çocukların dil becerileri ile kelime bilgisini ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilen bir performans testidir.

Porteus Labirent Testi; S.D.Porteus tarafından 5-14 yaş grubu bireylerin zihinsel becerilerini ve zekalarını ölçmeye yönelik geliştirilmiş bir zeka testidir.

R.B Cattel 2-A Zeka Testi; 1957 yılında R.B. Cattel tarafından 7-14 yaş grubu için geliştirilmiş bir zeka testidir.

SCL-90 Belirti Tarama Testi; 17 yaş ve üzeri için geliştirilmiş, bireyin yaşadığı psikolojik ve fizyolojik belirtilerin düzeyini ölçmeyi hedefleyen bir tarama testidir.

Young Şema Ölçeği erken dönem uyumsuz şemaların değerlendirilmesine olanak tanıyan 90 maddelik bir değerlendirme testidir. 

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.