Somatoform Bozukluklar

Somatoform Bozukluk; tıbbi olarak açıklanamayan çoğul fiziksel belirti ve şikayetlerin bulunduğu psikiyatrik bir bozukluktur. Fiziksel yakınmalara yönelik yapılan muayene ve tetkiklerle kişinin şikayetlerini açıklayacak bedensel bir hastalık saptanamaz. Bedensel bir hastalık saptansa da, bu durum kişinin fiziksel yakınmaları ile ilişkili değildir. Kişide, sağlıkla ya da fiziksel belirtilerle ilgili sürekli ve yüksek düzeyde kaygı görünür. Somatoform Bozukluklar genellikle 30 yaştan önce başlar ve kişinin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkiler. Somatoform Bozukluklara çoğu zaman duygudurum bozuklukları ve kaygı bozuklukları eşlik eder. Stres altındaki birey; anksiyete ya da duygudurum bozuklukları geliştirebildiği gibi, stresi bedensel belirtiler ile de somatize edebilir.

Somatoform Bozukluklarda Yaygın Olarak Görülen Düşünce Yapılarında;

  • Fiziksel beliriler her zaman ciddi bir hastalığın habercisidir.
  • Kendimi iyi hissetmiyorsam neyin yolunda gitmediğini bulmak zorundayım.
  • Doktorlar her zaman gerçeği söylemeyebilir.
  • Kapsamlı muayene, tahlil ve tetkikler yapılmadan bir hastalığın olup olmadığı bilinemez. Gibi yargılar görülür.

Somatoform Bozuklukların tedavisinde psikoeğitim ve tanısal bilgi verilir, bilişsel yeniden yapılandırma çalışılır, sorun çözme becerileri desteklenir, danışana gevşeme ve nefes egzersizleri öğretilir.

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.