Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları; bireyin yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan, kişinin mesleki ve sosyal hayatında belirgin bozulmalara yol açan kronik davranış örüntüleridir.  Duygusal tepkilerde, davranışlarda, farkındalık ve gerçeği değerlendirme yetisinde, dürtü kontrolünde problemler gözlenir. Belirtiler genellikle ergenlik ya da yetişkinlik döneminde fark edilir. Kişilik bozukluklarının nedenleri arasında kültürel, fiziksel, genetik, çevresel faktörler, nörolojik rahatsızlıklar, erken dönem çocuklukta maruz kalınan travma, taciz öyküsü ve ebeveyn tutumları olduğu düşünülmektedir.

Kişilik Bozuklukları A, B ve C kümesi olarak üç kümeye ayrılır.

A Kümesi;

Paranoid Kişilik bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu olarak,

 

B Kümesi;

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğu olarak,

 

C Kümesi;

Çekingen Kişilik Bozukluğu

Bağımlı Kişilik Bozukluğu 

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu olarak sınıflandırılmıştır.

 

Kişilik Bozukluklarının tedavisinde psikiyatrist eşliğinde yürütülen ilaç tedavisi önem taşımaktadır. Psikoterapi süreci ise tedaviyi desteklemeye yönelik, etkili bir unsurdur. Kişilik Bozukluklarının psikoterapisinde danışana psikoeğitim verilir ve yaşadığı durumla ilgili farkındalık kazanması amaçlanır. Problem çözme becerileri ve çeşitli başa çıkma stratejileri kazandırılır. Duygu düşünce ve davranışlar arasında kurulan bağa odaklanılır. Kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerilerine yönelik çalışılır. Hatalı düşünce kalıplarının yerine, gerçeğe uygun duygu düşünce ve davranış örüntüleri oluşturmak hedeflenir.

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.