Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk)

Bipolar Bozukluk; belli bir düzene bağlı olmaksızın yineleyen mani, hipomani, depresyon ya da karma görünümlü duygudurum dönemlerinin eşlik ettiği, mesleki  ve sosyal alanlarda belirgin bozulmalara neden olan bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar Bozukluk; aile öyküsü ve kalıtım ile ilişkili olmakla birlikte, travma ve stres faktörleri de tetikleyici bir unsurdur. Bipolar bozukluk mevsimsel özellik göstermektedir. Genellikle ilkbahar yaz aylarında mani, sonbahar kış aylarında ise depresyon dönemleri görülür.

 

Mani Döneminde;

 • Artmış Enerji ve Coşku
 • Uykuya İhtiyaç Duymama
 • Konuşma Hızı ve Miktarında Artış
 • Yerinde Duramama
 • Kontrolsüzce Para Harcama
 • Dürtüsellik
 • Abartılı ve Gerçeklikten Uzak Düşünceler
 • Artmış Öz Güven ve Büyüklük Düşünceleri 
 • Öfke Patlamaları
 • Varsanı ve Sanrılar
 • Gerçeği Değerlendirme Yetisinde Bozulmalar görülür.

 

Depresyon Döneminde;

 • Karamsarlık
 • Umutsuzluk
 • İçe Kapanma
 • Değersiz Hissetme
 • İntihar Düşünceleri
 • Uyku Bozuklukları
 • Suçluluk Duyguları
 • Öfke
 • Sık Ağlama görülür.

 

Hipomani Döneminde;

 • Öz Güvende Artış
 • Uyku İhtiyacında Azalma
 • Artmış Fiziksel ve Zihinsel Aktivite
 • Dikkat Dağınıklığı görülür. Mani dönemi ile benzerlik gösterse de belirtiler daha hafiftir

Bipolar Bozukluğun tedavisinde psikiyatrist eşliğinde yürütülen ilaç tedavileri büyük önem taşır. İlaç tedavisinin yanı sıra psikoterapi süreci de tedaviyi destekleyici niteliktedir. Bipolar Bozukluğun psikoterapisinde farkındalık, stres ile başa çıkma becerileri, psikoeğitim ve gündelik hayatı düzene sokmaya yönelik planlamalara odaklanılır.

error: UYARI: İçerik Kopyalama Yasaktır.